Inhoudsopgave


Titelpagina

Voorwoord

Inleiding

1. Wat is eenzaamheid?

1.1 Het begrip
1.2 Ontstaan van eenzaamheid

2. Hoe herken je eenzaamheid?

2.1 Verschillend per persoon
2.2 Kenmerken
2.3 Hulp bieden als buitenstaander

3. Waardoor wordt eenzaamheid veroorzaakt?

3.1 Soorten oorzaken
3.2 Coronavirus
3.3 Individualisatie

4. Welke groepen in de samenleving zijn kwetsbaar voor eenzaamheid?

4.1 Ouderen
4.2 Autisme
4.2.1 Pesten
4.2.2 Prikkels
4.3 LHBTI's

5. Is eenzaamheid een ziekte?

5.1 Het verborgen probleem
5.2 Dodelijkheid
5.3 Gevolgen van onderdrukking

Conclusie

Bronvermelding

Bijlage 1: Logboek

Bijlage 2: Procesverslag website

optie

Voorwoord

Het leek mij altijd al zo gaaf om zelf een (werkende) website te programmeren en wilde dat dolgraag voor mijn profielwerkstuk doen. Helaas kreeg ik te horen dat alleen een website maken niet zou mogen en ik er echt een onderwerp aan moest koppelen om onderzoek te doen en ergens dieper op in te gaan. Dus heb ik lange tijd nagedacht over een onderwerp. Een tijdje later zag ik op YouTube1 een filmpje van iemand die in de week over eenzaamheid werd geïnterviewd over hoe zij zich eenzaam heeft gevoeld en wat voor een impact dit op haar had. Hierdoor raakte ik geïnspireerd om daarover mijn werkstuk te schrijven. Het onderwerp sprak mij meteen aan omdat ik het heel interessant vind hoe het menselijke brein nou eigenlijk werkt en waardoor en waar je nou die eenzaamheid voelt.

Ik vind het een enorm belangrijk onderwerp, omdat ik zelf ook heb ervaren hoe het voelt om eenzaam te zijn en ik het liefst zou willen dat niemand zich ooit zo zou hoeven te voelen.

Het onderzoeken heb ik aangepakt door als eerst mijn deelvragen op te stellen. Daarna ben ik naar antwoorden gaan zoeken door gebruik te maken van boeken, artikelen en websites. Het enige probleem dat ik eigenlijk ben tegengekomen tijdens het maken van dit werkstuk, is het tekortkomen van motivatie op sommige momenten. Gelukkig wist mijn begeleider mij tips te geven met hoe ik aan het werk kon en om in een flow te komen. Uiteindelijk is dit dus gelukt. Daarom wil ik meneer C. Klepke daarvoor graag bedanken. Ook wil ik graag mijn moeder bedanken die voor mij het werkstuk heeft doorgelezen en hier en daar wat aanbevelingen heeft gedaan.

Hierbij verklaar ik dat ik op de hoogte ben van de regelgeving rond plagiaat en de sancties daarop. Ik (Koen Plesman) ben de auteur van originele, zelfgeschreven teksten. Stukken die ik heb overgenomen van bronnen heb ik op de juiste manier geciteerd of geparafraseerd en met voetnoten naar verwezen. Gebruikte afbeeldingen of stukken tekst van sites zijn voorzien van een juiste bronvermelding.