Inhoudsopgave


Titelpagina

Voorwoord

Inleiding

1. Wat is eenzaamheid?

1.1 Het begrip
1.2 Ontstaan van eenzaamheid

2. Hoe herken je eenzaamheid?

2.1 Verschillend per persoon
2.2 Kenmerken
2.3 Hulp bieden als buitenstaander

3. Waardoor wordt eenzaamheid veroorzaakt?

3.1 Soorten oorzaken
3.2 Coronavirus
3.3 Individualisatie

4. Welke groepen in de samenleving zijn kwetsbaar voor eenzaamheid?

4.1 Ouderen
4.2 Autisme
4.2.1 Pesten
4.2.2 Prikkels
4.3 LHBTI's

5. Is eenzaamheid een ziekte?

5.1 Het verborgen probleem
5.2 Dodelijkheid
5.3 Gevolgen van onderdrukking

Conclusie

Bronvermelding

Bijlage 1: Logboek

Bijlage 2: Procesverslag website

optie

Bronvermelding

Bouwman, Tamara ‘Wat is eenzaamheid?’
https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/eenzaamheid
geraadpleegd 4 december 2022
Cacioppo, John ‘Loneliness, Human Nature and the Need for Social Connection’ Ohio (USA) 2008
Cacioppo, John ‘The growing problem of loneliness’ in: The Lancet 3 februari 2018
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30142-9/fulltext#back-bib2
geraadpleegd 4 december 2022
CBS ‘Worden we individualistischer?’ 23 december 2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/52/worden-we-individualistischer-
geraadpleegd 4 januari 2023
CBS Nederland ‘Vooral jongeren emotioneel eenzaam in 2021’
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/39/vooral-jongeren-emotioneel-eenzaam-in-2021
geraadpleegd 4 januari 2023
Duckett, Jon ‘HTML&CSS design and build websites’ Indiana (USA) 2014
Een tegen eenzaamheid ‘Over eenzaamheid’
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/over-eenzaamheid/over-eenzaamheid/
geraadpleegd 4 december 2022
Eenzaam.nl ‘Wat is eenzaamheid?’
https://www.eenzaam.nl/over-eenzaamheid/wat-is-eenzaamheid
geraadpleegd 4 december 2022
Eugelink, Inge ‘Feiten en fabels over autisme’
https://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme/feiten-en-fabels/
geraadpleegd 5 januari 2023
Fokkema, Tineke & Dykstra, Pearl ‘De aanpak van eenzaamheid’
https://repub.eur.nl/pub/17217/
geraadpleegd 4 december 2022
Frasa, Tiffany 'Tiffany (27) open over eenzaamheid: ’Ik vierde mijn verjaardag alleen’' alleen’' in: Telegraaf 4 oktober 2022
https://www.telegraaf.nl/vrouw/1218527844/tiffany-27-open-over-eenzaamheid-ik-vierde-mijn-verjaardag-alleen
geraadpleegd 3 juli 2022
Furlong, Philip J. ‘The Renaissance and Individualism’ (zonder locatie) 1930
https://www.jstor.org/stable/25012777?seq=1#page_scan_tab_contents
geraadpleegd 4 januari 2023
Hall, J. A. (2019). How many hours does it take to make a friend? Journal of Social and Personal Relationships,36(4), 1278–1296.
https://doi.org/10.1177/0265407518761225
geraadpleegd 7 januari 2023
Hatter, Clyde ‘Creëren met <code>: bouw je eigen website’ Amsterdam 2016
Heessels, M., Braun, M., Kroes, J., Dankers, T., Roozendaal, K., Ouwerkerk, A., Damoiseaux, D., & Biene, M.
https://research.hanze.nl/ws/portalfiles/portal/6520547/117.Eenzaam_ben_je_niet_alleen.jpg.pdf
geraadpleegd 2 januari 2023
MIND 'Stress'
https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/stress#:~:text=Stress%20betekent%20spanning%20of%20druk,er%20sprake%20van%20ongezonde%20stress
geraadpleegd 4 december 2022
Movisie ‘Eenzaamheid onder jongeren tijdens de coronacrisis’ in: Movisie 27 mei 2021
https://www.movisie.nl/artikel/eenzaamheid-onder-jongeren-tijdens-coronacrisis
geraadpleegd 13 oktober 2022
Psyned Nederland 'Eenzaamheid'
https://www.psyned.nl/eenzaamheid/
geraadpleegd 4 december 2022
Rijks, Jeannette ‘Chronische eenzaamheid’
https://eenzaamheid.info/eenzaamheid/soorten-eenzaamheid/wat-is-chronische-eenzaamheid/
geraadpleegd 4 december 2022
Rijksoverheid ‘Accepteren van LHBTI’s in de maatschappij’
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/lhbti-emancipatie/accepteren-van-lhbtis-in-de-maatschappij
geraadpleegd 5 januari 2023
van Amelsvoort, T.A.M.J. ‘Eenzaamheid is ongezond’
https://kenniscentrumphrenos.nl/assets/2021/05/Tijdschrift-Psychiatrie-Column-Eenzaamheid-is-ongezond-T.-van-Amelsvoort.pdf
geraadpleegd 4 december 2022
van Beuningen, Jacqueline & de Witt, Susanne ‘Eenzaamheid in Nederland’ Nederland September 2016
Vanhalst J, Gibb B et al, CaE ‘Lonely adolescents exhibit heightened sensitivity for facial cues of emotion’ 13 oktober 2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5985447/
geraadpleegd 4 december 2022
W3Schools
https://www.w3schools.com/
geraadpleegd 7 januari 2023
Wikipedia ‘Individualisering’
https://nl.wikipedia.org/wiki/Individualisering
geraadpleegd 4 januari 2023
Zweistra, Cees ‘Verkeerd verbonden’ Nederland 2020