Inhoudsopgave


Titelpagina

Voorwoord

Inleiding

1. Wat is eenzaamheid?

1.1 Het begrip
1.2 Ontstaan van eenzaamheid

2. Hoe herken je eenzaamheid?

2.1 Verschillend per persoon
2.2 Kenmerken
2.3 Hulp bieden als buitenstaander

3. Waardoor wordt eenzaamheid veroorzaakt?

3.1 Soorten oorzaken
3.2 Coronavirus
3.3 Individualisatie

4. Welke groepen in de samenleving zijn kwetsbaar voor eenzaamheid?

4.1 Ouderen
4.2 Autisme
4.2.1 Pesten
4.2.2 Prikkels
4.3 LHBTI's

5. Is eenzaamheid een ziekte?

5.1 Het verborgen probleem
5.2 Dodelijkheid
5.3 Gevolgen van onderdrukking

Conclusie

Bronvermelding

Bijlage 1: Logboek

Bijlage 2: Procesverslag website

optie

Inleiding

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Wanneer je niemand hebt om naast te zitten tijdens lunchpauzes, wanneer je verhuist naar een nieuwe stad of wanneer niemand tijd voor je heeft in het weekend. Helaas is dit veelvoorkomende gevoel over de laatste tientallen jaren voor veel mensen chronisch geworden. Ruim vier op de tien Nederlanders boven de 15 jaar geven aan dat zij zich enigszins tot zeer eenzaam voelen. Hoe komt het dat zo veel mensen zich eenzaam voelen, juist in een tijdperk waarin we zo met elkaar verbonden zijn?

In dit werkstuk zal ik onderzoeken welke impact eenzaamheid heeft op onze samenleving. Mijn onderzoeksvraag luidt daarom als volgt: Welke invloed heeft eenzaamheid op de (Nederlandse) samenleving? Dit wil ik bereiken door onderzoek te doen naar de volgende deelvragen:

Om de deelvragen uit te werken heb ik gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, omdat er al veel wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan en ik daardoor een correcter werkstuk kon samenstellen.

Naar mijn verwachting is eenzaamheid een heel wijd begrip en is er veel wat wij als mensen er nog niet van weten of begrijpen. Ik denk dat de invloed die eenzaamheid heeft op onze samenleving niet positief kan zijn, omdat eenzaamheid geen positief gevoel is en negatieve gevoelens vaak slecht zijn voor onze gezondheid.

Ook denk ik dat het maken van de website nog best lastig gaat worden, aangezien ik het nog nooit heb gedaan en ik het mezelf dus moet leren. Gelukkig heb ik al gezien dat er genoeg boeken, video’s en websites bestaan die mij hierbij kunnen helpen.