Inhoudsopgave


Titelpagina

Voorwoord

Inleiding

1. Wat is eenzaamheid?

1.1 Het begrip
1.2 Ontstaan van eenzaamheid

2. Hoe herken je eenzaamheid?

2.1 Verschillend per persoon
2.2 Kenmerken
2.3 Hulp bieden als buitenstaander

3. Waardoor wordt eenzaamheid veroorzaakt?

3.1 Soorten oorzaken
3.2 Coronavirus
3.3 Individualisatie

4. Welke groepen in de samenleving zijn kwetsbaar voor eenzaamheid?

4.1 Ouderen
4.2 Autisme
4.2.1 Pesten
4.2.2 Prikkels
4.3 LHBTI's

5. Is eenzaamheid een ziekte?

5.1 Het verborgen probleem
5.2 Dodelijkheid
5.3 Gevolgen van onderdrukking

Conclusie

Bronvermelding

Bijlage 1: Logboek

Bijlage 2: Procesverslag website

optie

Conclusie

Mijn onderzoeksvraag luidde dus als volgt: Welke invloed heeft eenzaamheid op de (Nederlandse) samenleving? Ik heb dit onderzocht aan de hand van meerdere deelvragen en kwam zo tot de volgende conclusie:


Eenzaamheid, het voelen van een sociale leegte en het missen van sociale interacties. Iets wat onze hersenen hebben bedacht om ons te beschermen tegen het verliezen van sociale contacten. In principe is ieder mens kwetsbaar voor eenzaamheid, doordat het een gevoel is dat biologisch gezien in de mens zit. Er zijn echter groepen die een hoger risico lopen op het ervaren van eenzaamheid, voorbeelden van deze groepen zijn ouderen, mensen met autisme en LHBTI’s. Als buitenstaander kan het lastig zijn om eenzaamheid te herkennen in anderen, doordat bij elk individueel eenzaamheid door andere redenen wordt veroorzaakt. Wel zijn er enkele er gedragsmatige- en lichamelijke signalen die kunnen duiden op eenzaamheid en kunnen we letten op de genoemde risicogroepen.


Naar mijn verwachting heeft eenzaamheid geen goede invloed op onze samenleving. Doordat het tegenwoordig nog redelijk wordt gezien als taboe, zal men het gevoel eerder onderdrukken, dan er hulp voor zoeken of het vertellen aan anderen. Men is nog steeds bezig met individualistischer worden en stellen zich dus als individu op, in plaats van een groep, in de samenleving. Eenzaamheid blijft hierdoor een verborgen probleem.
Eenzaamheid veroorzaakt veel ongezonde stress en is daardoor enorm dodelijk. Ter vergelijking is eenzaamheid twee keer zo dodelijk als het hebben van obesitas en even dodelijk als het roken van een pakje sigaretten per dag. Bovendien kan eenzaamheid leiden tot een toename van mentale gezondheidsproblemen en gedragsproblemen, wat kan leiden tot een vermindering van de algehele kwaliteit van leven en het welzijn van mensen. Het is daarom belangrijk om maatregelen te treffen om eenzaamheid te verminderen en mensen te helpen sociale verbindingen te behouden of te ontwikkelen, om ervoor te zorgen dat onze samenleving een gezonde en inclusieve plaats is voor iedereen.